SKUPINA PROFICIO ::: KONTAKT ::: REFERENCE
Zavarovanje za primer smrtiZavarovanje za kritične bolezniNezgodaZdravstveno zavarovanjePremoženjeZa kaj varčevatiKdaj začeti varčevati in kolikoKje varčevati
 
 
 
 
 
 

Danes morate za ustrezno zdravstveno zavarovanje
in s tem obvladljive stroške zdravstvenih storitev
poskrbeti sami!

Osnovno zdravstveno zavarovanje ne zagotavlja celovite zdravstvene oskrbe in diagnostike, ki jo potrebujete - krije jo samo delno. 

 

 

Osnovno zdravstveno zavarovanje ne zagotavlja celovite zdravstvene oskrbe in diagnostike, ki jo potrebujete. Da bi si prihranili visoke stroške v primeru zdravstvene pomoči in oskrbe, bodisi doma ali na tujem, je potrebna sklenitev dodatnega zdravstvenega zavarovanja.

PROFICIO PS vam na izbiro nudi kar tri oblike dodatnega zdravstvenega zavarovanja.

DOPOLNILNO ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE

Dopolnilno zdravstveno zavarovanje krije razliko med celotno vrednostjo zdravstvene storitve in deležem, ki gre v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja. To pomeni, da vam ni potrebno doplačevati razlik za zdravstvene storitve, zdravila in medicinsko-tehnične pripomočke, kot so zdravila na recept, zobna protetika, očesni  pripomočki, ne-nujni reševalni prevozi ipd., dokler njihova vrednost ne preseže najvišje priznane vrednosti.


NADSTANDARDNO ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE

Nadstandardno zdravstveno zavarovanje zagotavlja dodatne pravice, ki jih obvezno in dopolnilno zdravstveno zavarovanje ne krijeta. To so zdravila na beli recept, nadstandardna nastanitev v bolnišnici in zdravilišču, nadstandardni očesni in ortopedski pripomočki, uporaba nadstandardnih zobnih materialov, slušnih in drugih pripomočkov, dodatni stroški zdraviliškega zdravljenja ipd. Zagotavlja pa tudi pravice, ki bi jih želeli uveljavljati po drugačnih postopkih in pod drugimi pogoji (vzporedno zavarovanje), kot so krajše čakalne dobe, zavarovanje kozmetičnih operativnih posegov, hitrejši dostop do specialističnega pregleda v samoplačniški ambulanti ipd.


ASISTENČNA ZDRAVSTVENA ZAVAROVANJA

Asistenčna zdravstvena zavarovanja so nepogrešljiva, ko se odpravljate na počitnice ali potovanja v tujino. Namenjena so namreč za kritje stroškov ali dela stroškov pomoči pri organizaciji in/ali izvedbi zdravstvenih ter z njimi povezanih storitev doma in v tujini. Najbolje jih je urediti pred odhodom! v primeru zdravstvenih težav tako najprej pokličete pristojni asistenčni center, ki vas bodisi napoti  v hotelsko ambulanto, bodisi pa vam pošlje regionalno zdravstveno ekipo, s katero imajo sklenjeno pogodbo o izvajanju storitev. V obeh primerih boste deležni zdravstvenih  storitev na zanesljivem nivoju!

>> NAZAJ NA VRH <<

Veselimo se vašega klica , e-pošte ali osebnega obiska!