SKUPINA PROFICIO ::: KONTAKT ::: REFERENCE
Zavarovanje za primer smrtiZavarovanje za kritične bolezniNezgodaZdravstveno zavarovanjePremoženjeZa kaj varčevatiKdaj začeti varčevati in kolikoKje varčevati
 
 
 
 
 

Ohranite to,
kar ste ustvarili – zavarujte!

Zaščitite to, kar ste ustvarili, saj lahko vse izgubite v trenutku.

Ali veste, da:

  • smo v letu 2008 imeli v Sloveniji 82.985 primerov škode na stanovanjskih in poslovnih objektih, kar je več kot na avtomobilskih zavarovanjih – 62.900 primerov? Višina škode na objektih je znašala 89.975.217 EUR (vir: SURS 2010).
  • Po podatkih iz leta 2010 še vedno ni zavarovanih več kot 40 % vseh stanovanjskih hiš (vir: SURS 2010).
  • Večinasklenjenih zavarovanj nudi le kritje za osnovne nevarnosti (vir: SURS 2010).
  • V Sloveniji je vsako leto več katastrofalnih vremenskih ujem, že med 9 in 12 primerov letno (poplave, viharji, toča, poledica, obilen sneg …) (vir: SURS 2010).
  • Zavarovanje vozila AO, AO+, AK v vrednosti 17.000 EUR nas letno stane 577 EUR, ekskluzivno zavarovanje doma v vrednosti 230.000 EUR pa nas letno stane le 315 EUR (vir: Zavarovalnica Generali 2011).
  • Podzavarovanjepomeni, da je zavarovalna vsota nižja od zavarovalne vrednosti zavarovanega predmeta.
  • Nadzavarovanjepomeni,  da  je zavarovalna vsota višja od zavarovalne vrednosti zavarovanega predmeta.

V PROFICIU PS zaščitimo, kar je zgrajeno z ljubeznijo. Zavarujemo:

- stanovanjske objekte,
- stanovanjsko opremo ter
- uredimo si asistenco doma

:: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: ::

:: STANOVANJSKI OBJEKTI

Med stanovanjske objekte se štejejo: atrijske hiše, vile, eno in dvostanovanjske hiše, vrstne hiše, stanovanja v etažni lastnini, stanovanjske hiše, vikendi in brunarice, pa tudi dodatni objekti (garaže, lope). Predmet zavarovanja so vsi deli zgradbe, tudi temelji in kletni zidovi, vse grajene instalacije in vsa grajena oprema, ki predstavlja sestavni del objekta.

Zavarovanja so sklenjena za primer naslednjih nevarnosti: požar, strela, eksplozija, vihar, toča, teža snega, udarec zavarovalčevega motornega vozila v lastno zgradbo, padec zračnega plovila, manifestacija in demonstracija, poplava, visoka in talna voda, izliv vode, zemeljski plaz, utrganje zemljišča in snežni plaz ter potres.

Zavarovalna vrednost je lahko nova vrednost gradbenega objekta ali pa dejanska vrednost. Nova vrednost objekta je gradbena vrednost nove zgradbe. To je cena, ki zajema stroške gradbenih, obrtniških, instalacijskih del in vgrajene opreme. Dejanska vrednost objekta je gradbena vrednost nove zgradbe, zmanjšana za znesek izgubljene vrednosti zaradi obrabe, starosti in ekonomske zastarelosti.

>> NAZAJ NA VRH <<


:: STANOVANJSKA OPREMA

Pri zavarovanju stanovanjske opreme so predmet zavarovanja: stanovanjski predmeti v stanovanjih in hišah, ki so last zavarovanca in članov njegovega gospodinjstva, stanovanjski predmeti, shranjeni na podstrešju v kleti, lopi, garaži ali na terasi, stvari, ki služijo za opremo stanovanja, osebno uporabo in potrošnjo, umetniški predmeti, dragocenosti in zbirke (filatelistične, numizmatične in podobno).

V okviru stanovanjskega zavarovanja je v zavarovalno kritje običajno zajeto poškodovanje ali uničenje predmetov zavarovanja zaradi naslednjih nevarnosti: požara, strele, eksplozije, viharja toče, padca zračnega plovila, manifestacije, demonstracije, poplave, visoke in talne vode, izlitje vode, zemeljskega plazu, odtrganja zemljišča, snežnega plazu, vlomske tatvine in ropa, ter poskusa teh dejanj in odgovornost. V kritje pa se pogosto vključujejo še nevarnosti okvare gospodinjskih aparatov razbitja stekla, ter potresa.

Z zavarovanjem odgovornosti se zavarujete pred neugodnimi finančnimi posledicami odškodninskih zahtevkov, ki bi jih zoper vas lahko uveljavljale tretje osebe zaradi škode, povzročene v vsakodnevnem življenju. Stanovanjske premičnine so lahko zavarovane na novo ali na dejansko vrednost.

>> NAZAJ NA VRH <<


:: ASISTENCA DOMA

Za vse, ki bi se radi razbremenili bremena hišnih popravil in odprave posledic nesreče v vašem domu, PROFICIO PS nudi tudi asistenco doma.  Pri hišnih popravilih vam bodo pomagali strokovnjaki, če je do škode na hiši, stanovanju ali opremi prišlo zaradi ene izmed naslednjih nevarnosti: požara, vlomske tatvine, poplave, viharja, toče ali izliva vode.

Pogoj je sklenjeno zavarovanje stanovanjskih objektov in stanovanjske opreme pri isti zavarovalnici.

>> NAZAJ NA VRH <<

Veselimo se vašega klica , e-pošte ali osebnega obiska!