SKUPINA PROFICIO ::: KONTAKT ::: REFERENCE
Premoženje ZaposleniPoslovanje
 
 
 
 
 
 

Višina premije se določa na osnovi zavarovalne vsote, števila zaposlenih, dejavnosti zavarovanega podjetja in ocene morebitnih dodatnih virov nevarnosti.

Kot podjetnik ali podjetje nosite tudi določene zakonske odgovornosti.

Kot podjetnik ali podjetje nosite tudi določene zakonske odgovornosti. V primeru neželenih dogodkov in nesreč te postanejo dodaten finančni strošek. Zakaj bi tvegali in dovolili, da bi ti ogrozili poslovanje vašega podjetja?

Odgovornosti, ki jih nosite in lahko zavarujete, so:

splošna odgovornost,
- poklicna odgovornost ter
proizvajalčeva odgovornost.

:: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: ::

SPLOŠNA ODGOVORNOST

Vašim poslovnim partnerjem, strankam in drugim, ki vas redno obiskujejo, se ob obisku prav lahko primeri nezgoda, ki se konča s poškodbo ali škodo. Če ste za takšne morebitne nesreče ustrezno zavarovani, (p)oškodovane osebe prejmejo finančno nadomestilo. Vam so večji nenadni stroški prihranjeni, za povrh pa bo pozitivno poznalo še na vašem poslovnem ugledu. 

Z zavarovanjem splošne civilne odgovornosti se krije škoda, nastala zaradi civilno-pravnih odškodninskih zahtevkov, ki jih tretje osebe uveljavljajo proti zavarovanemu podjetju. Upravičeni nenadni in presenetljivi dogodki so tisti, ki izvirajo iz dejavnosti podjetja in imajo za posledico:

  • poškodovanje oseb: telesne poškodbe, bolezen, smrt;
  • poškodovanje stvari: uničenje, poškodbo ali tatvino.

POKLICNA ODGOVORNOST

Poklicno odgovornost delno regulira že zakonodaja, a če želite biti zares dobro zavarovani, je priporočljivo, da podjetje zavarujete nad zakonsko predpisano minimalno zavarovalno vsoto. Z zavarovanjem poklicne odgovornosti ste zavarovani v primeru škod, ki nastanejo zaradi:

  • malomarnosti ter
  • napake ali opustitve poklicne dolžnosti zavarovanega podjetja in njegovih zaposlenih v okviru opravljanja dejavnosti.

V večini primerov poklicne odgovornosti je zavarovana čista premoženjska škoda, ki jo je izvajalec osnovne dejavnosti oziroma poklica povzročil tretji osebi zaradi storjene strokovne napake.

>> NAZAJ NA VRH <<


 PROIZVAJALČEVA ODGOVORNOST

Napake na izdelkih se lahko primerijo kljub redni kontroli kakovosti produktov in proizvodnje. To pa za podjetje ob morebitni tožbi oziroma uveljavljanju odgovornosti predstavlja velik nepredviden strošek.

Tudi ta tip odgovornosti je reguliran in določen z zakonodajo. Po Zakonu o varstvu potrošnikov je proizvajalec odškodninsko odgovoren za telesne poškodbe in škodo, ki je nastala na predmetih tretjih oseb pri uporabi njegovega izdelka ter se je zgodila v zvezi z:

  • izdelki, dobavljenimi in/ali prodanimi s strani zavarovanega podjetja ali v njegovem imenu;
  • deli oz. storitvami, ki jih je izvedel zatem, ko so bili izdelki dobavljeni, storitve opravljene in dela zaključena.

Ob zavarovanju proizvajalčeve odgovornosti med opravičene razloge za izplačilo tako spadajo: napaka v materialu in sestavinah iz katerih je bil izdelek narejen, konstrukcijske napake ali   pomanjkljivosti v navodilih za pravilno uporabo izdelka.

Ne prepustite svojega posla usodi. Naslonite se na PROFICIO PS!

>> NAZAJ NA VRH <<

Veselimo se vašega klica , e-pošte ali osebnega obiska!

Prijava na e-novice

Vaše ime
Vaša elektronska pošta