SKUPINA PROFICIO ::: KONTAKT ::: REFERENCE
Odnos do strankSoustvarjalci
Nenehno se sprašujemo: Ali naš način dela in njegovi rezultati vplivajo na boljše življenje tako za naše kupce, kot tudi soustvarjalce - sodelavce in dobavitelje, naravno okolje, lokalno skupnost in investitorje?

 

 

 

Poslovanje PROFICIA PS gradi na pentagramu odgovornega poslovanja*. Odgovornost podjetja je zasnovana na odgovornosti do petih enakovrednih deležnikov odgovornega poslovanja: kupcev, soustvarjalcev, naravnega okolja, lokalne skupnosti  in investitorjev.

ODNOS DO STRANK: RAZVOJ REŠITEV PO MERI

Vaše želje, to za čemer stremite, potrebe, ki vam jih narekuje življenje, prevzemamo kot našo skrb. Za nas so predivo, ki ga vtkemo na najbolje prilagojene rešitve konkretnih vprašanj.

ODNOS DO SOUSTVARJALCEV: ZAGOTAVLJANJE OSEBNE RASTI

Razvoj talentov in osebno rast posameznika jemljemo kot eno temeljnih odgovornosti  in z druge strani konkurenčnih prednosti PROFICIA PS.  Predani smo odkrivanju edinstvenih sposobnosti  posameznikov in ustvarjanju okolja, v katerem  so doma ideje, zavzetost in timska pripadnost skupnemu poslanstvu.  

ODNOS DO NARAVNEGA OKOLJA: PREUDARNO

Zavedamo se, da je delovanje PROFICIA PS vpeto v naravno okolje. Zato pri svojem delu spoštujemo omejenost virov in pri sprejemanju odločitev preverjamo tudi vire, potrebne za doseganje ciljev.

Pri tem se ne omejujemo na posamezna področja, ampak enako aktivno nastopamo na vseh, ki od nas zahtevajo kar največjo skrb: varstvo narave, skrb za ohranjanje naravnega okolja, ločevanje odpadkov itd.

ODNOS DO LOKALNEGA OKOLJA: PROAKTIVNO

Lokalno okolje je tisto, ki bogati podjetje in obratno: podjetje je del bogastva lokalne skupnosti.  Iz njega črpamo ustvarjalnost in ustvarjalnost okolju vračamo. V zadnjih 4 letih je PROFICIO PS na področju Maribora  in širše ustvaril 150 novih delovnih mest. S tem se uvršča med podjetja, ki kot eno največjih družbeno odgovornih zavez jemljejo ustvarjanje delovnih mest.

Dodatno PROFICIO PS v okolje prispeva tudi s sodelovanjem s projekti in aktivnostmi, ki razvijajo ustvarjalnost in inovativnost. 

ODNOS DO INVESTITORJEV: ODLIČNO IN ETIČNO

Investitorjem PROFICIA PS zagotavljamo dogovorjeni donos in rast ter jih vključujemo v ustvarjanje vrednosti za deležnike podjetja. Pozornost namenjamo transparentnemu poslovanju in uveljavljanju najvišjih poslovnih standardov.

V Skupini PROFICIO PS smo podpisniki in zavezani k spoštovanju 10 načel Kodeksa etike Združenja Manager.

 

REGISTER ZAVAROVALNO ZASTOPNIŠKIH DRUŽB IN ZAVAROVALNIH ZASTOPNIKOV

Dostop in vpogled do registra je na sedežu podjetja vsak delovni dan od 9:00 - 14:00 ure.

 

 

*Vir: Carol Sanford - "Odgovorni posel". Jossey Bass, 2011.

NAZAJ NA VRH